O JASLIACH:

   Naše súkromné detské centrum JASLIČKY pri SMŠ poskytuje celodennú starostlivosť pre detičky od 1 roka do 3 rokov. Jasličky sa nachádzajú priamo na
   prízemí budovy SMŠ, kde majú deti 2 priestranné herne vybavené rôznymi hračkami primeranými ich veku. Najmenšie detičky majú pripravené postieľky,
   väčšie spinkajú na ležadlách, ktoré sa každý deň skladajú, čím majú deti ďalší priestor na hranie. Pred spinkaním sa deťom čítajú rozprávky a púšťa sa
   relaxačná hudba. Jedáleň je oddelená od triedy, kde sú deti vedené k správnemu a kultúrnemu stolovaniu.

   Takže Vaše deti sa u nás naučia
   • osvojenie si základných hygienických návykov primerané ich veku, postupne sa odúčajú od plienok, nakoľko príklad ostatných detí je veľká motivácia.
     Deti v kolektíve sa oveľa skôr odučia od plienok ako aj správnemu stolovaniu : pitie z pohára, samostatne jesť, osvojiť si režim stravovania, osvojenie si
     správnych stravovacích návykov
   • rozvoj slovnej zásoby - čítanie knižiek, učia sa riekanky, pesničky, hry, dozeráme na správne vyslovovanie hlások, primeranými hrami deti priraďujú farby,
     predmety, tvary, podporujeme kreativitu a to v kreslením modelovaní, lepenie
   • rozvoj jemnej motoriky ako aj fyzickej aktivity - lezenie, beh, skákanie, prechádzky, radosť z hudby, tanca. U týchto detí je dôležité pre ich ďalší vývin
     hlavne cítiť jednoduchý rytmus, ktorý potom napodobňujú - tlieskanie.

   Spoločne s deťmi a škôlkarmi pripravujeme rôzne oslavy sviatkov. Každé dieťa oslávi svoje narodeniny a meniny v kruhu celej triedy a tak sa deti učia
   preukazovať lásku jeden k druhému. Oslávenec dostane darček a sám pohostí všetkých, ktorí mu blahoželali. Deti prežijú oslavu v radosti a láske.
   Na Vianoce pripravujeme posedenie pod jedličkou s programom, ktorí deti pripravia spoločne s učiteľkami pre rodičov, starých rodičov atď. Potom všetky
   deti dostanú darčeky pod stromček, ktoré si s radosťou vybalia a tešia sa spoločne z krásnych darčekov a spoločných chvíľ.
   Na Fašiangy mávame karneval, kde deti v maskách sa zabávajú a vyberajú najkrajšiu a najsmiešnejšiu masku.
   Na Veľkú noc deti pripravujú darčeky, vajíčka alebo iné ozdoby na príchod jari. Na konci školského roka je vystúpenie spoločne so škôlkarmi ako
   rozlúčka s predškolákmi a celým školským rokom, aby deti ukázali rodičom čo sa všetko naučili.
   Počas celého roka deti chodia na vychádzky do blízkeho lesa a tak nadobúdajú kladný vzťah k prírode, k ochrane prírody, sú vedené, aby neodhadzovali
   odpadky.
   Chodievame aj výlety do ZOO ale to len s väčšími deťmi alebo v sprievode rodičov.
   Každý druhý mesiac k nám chodieva bábkové divadlo s rozprávkami, aby potešili detičky, keďže sú menšie a návštevy bábkového divadla sa ešte obávajú,
   tak divadlo príde za nimi na známe miesto.

   Denný režim:

   • otvorenie jasličiek od 6:30, voľné hranie , kreslenie, počúvanie hudby, spievanie
   • raňajky sú od 8:30 do 9:00
   • edukačné aktivity nasledujú po raňajkách, učenie hrou, každý deň majú nejakú aktivitu zameranú na kreslenie, lepenie, maľovanie prstovými farbami,
     hudobná výchova - spev, tancovanie, hra na hudobných nástrojoch / bubon, paličky, atď./, skladanie kociek, navliekanie veľkých korálok, vkladanie tvarov
     do otvorov atď.
   • obed od 11:30, stolovanie, osobná hygiena, spánok ktorý trvá do 14:30
   • olovrant od 14.30, potom hry a hrové činnosti - v lete pobyt vonku, chladnejšie dni aktivity v kútikoch až do odchodu detí domov
   • 18.00 koniec prevádzky jasličiek, ale v prípade potreby a dohody s rodičmi, zabezpečujeme aj dlhšiu prevádzku.

   Poplatky:

   • celodenná starostlivosť 190 eur
   • poldenná starostlivosť 145 eur
   • strava 2,40 eur - tá sa môže meniť, nakoľko stravu nám varí štátna škôlka a tak je cena určovaná nimi
   • 3 eur hodinová opatera bez stravy
   • 100 eur poplatok v prípade, že dieťa nec  

   Deti prijímame počas celého roka takže radi Vás  privítame.
   Naše heslo : "Ušľachtilosť Vášho srdca nech tvorí a šíri len krásu" sa v týchto našich projektoch napĺňa a veríme, že aj vy spoznáte túto krásu.

Fotogaléria: