O NÁS:

   Na začiatku bola veľká túžba založiť priestor lásky pre deti, ale aj ich rodičov.
   Hlavnou myšlienkou projektu bola citová výchova detí a zmena vzťahu učiteľa a dieťaťa. Preto sme založili túto škôlku a už 14 rokov sú na prvom mieste
   potreby dieťaťa, výchova v láske, ku kráse, k tvorivosti, k láske k prírode a všetkému živému.
  
V našej škôlke sú deti vedené láskavými učiteľkami, ktoré ich učia správnym návykom a postojom, ako aj všeobecnému rozhľadu a to všetko
   cez lásku k deťom. Máme veľmi dobré skúsenosti s výchovou detí prostredníctvom hry ako aj výučbu dramatickou výchovou, kde deti môžu prejavovať svoju 
   fantáziu a tvorivosť. Deti sa v škôlke učia tvorivo pracovať, kresliť, tancovať.

   V našej škôlke prebieha výučba anglického jazyka ako súčasť výchovného programu a to každý deň, a tak deti získavajú veľmi veľa skúseností s cudzím
   jazykom.

   Deti vedieme aj k láske k ľudovým tradíciám. Jednou z foriem je aj tanečná výchova, kde sa učia ľudové pesničky a tančeky pod dohľadom
   skúsenej lektorky - tanečníčky. Lásku k hudbe u detí prehlbujeme hrou na klavír, ako aj výučbou starších detí hry na flautu.

   Ale samozrejme najlepšie je raz vidieť ako viackrát počuť !!!


  
Ak ste našli v týchto riadkoch to čo Vaše dieťatko potrebuje príďte do našej škôlky a my Vás radi privítame !

   Vaše deti sa v našej škôlke naučia:
   • základom anglického jazyka vyučovaním každý deň !!!
   • hrať sa a pri hre s bábkami vyjadrovať svoje pocity
   • deti skoro ako v rodinnom kruhu medzi kamarátmi získavajú vedomosti, odovzdávajú ich svojim mladším spolužiakom
   • naučia sa vzájomnej ohľaduplnosti, vedieť sa spolu hrať, podeliť sa
   • upevňujeme v deťom lásku a úctu k starším, k zvieratkám ako aj k všetkému živému
   • výuku prácou - sadenie, hrabanie lístia, pečenie koláčikov s učiteľkami
   • láska k prírode návšteva ZOO, starostlivosť o vtáčatká a zvieratká v zime, robíme spoločne s rodičmi búdky pre vtáčikov.

Fotogaléria: